MAKE IT SIMPLE,

BUT SIGNIFICANT

Don Draper

Spolupráca s developermi 

Ponuka spolupráce pre developerov: 

vizualizácia vzorových bytov pre potreby prezentácie koncovému zákazníkovi, spolupráca pri navrhovaní a zariaďovaní vzorových bytov, home staging pred spustením predaja.

Spolupráca pre realitný trh:

tvorba vizualizácií, podkladov, home staging.

Exkluzívny prístup

Navrhovanie interiéru je výsostne personalizovaná záležitosť. Jej základom je komunikácia a čo najširší možný záber vstupných údajov od Vás.

Odkladajte si obrázky, ktoré Vás inšpirujú, píšte si nápady, premýšľajte nad tým, čo je pre Vás pri funkcii v priestore podstatné.

Toto všetko je veľkou pomôckou pri navrhovaní interiéru na mieru priamo pre Vás. 

Originálne umelecké diela

Doladenie interiéru do poslednej bodky je jedna z najpodstatnejších fáz celého procesu. Originálne umelecké diela dodávajú interiéru nenahraditeľnú jedinečnosť.

Ponúkam odbornú konzultáciu pri kúpe diel od etablovaných slovenských aj zahraničných autorov. 


.

T e r e z a    R a f a j o v á

i n t e r i é r o v á     d i z a j n é r k a

Každý jeden projekt je pre mňa samostatným príbehom. Venujem svojim klientom veľké množstvo času a trpezlivosti. 

Zakladám si na tom, aby bol pre Vás proces zariaďovania vytúženého bývania kreatívnym, čo najmenej stresujúcim, a najmä príjemným zážitkom :)